Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

  • staré odrody ovocných drevín; krajové, historické, zabudnuté
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
    pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných pesticídov
  • vypestované v duchu udržateľného prírode blízkeho poľnohospodárstva
  • staré odrody jabloní aj do menších záhrad na podpníkoch M26, MM106
  • bobuľové ovocie, netradičné ovocné druhy
  • sadenice lesných drevín vhodné na výsadbu alejí a remízok (lipa, dub, jarabina brekyňa)
  • oporné koly z červeného smrekovca, ochranné pletivo, úväzky, biokompost, listnatá štiepka.

Predaj ovocných drevín jar 2021

Predajné dni:

5. – 6. marca
12. – 13. marca
19. –  20. marca
26. – 27. marca
9. – 10. apríla

Od 9:00 – 16:00

Telefonický kontakt:

Ján Veselý: 0948 444 187

Ľudovít Vašš: 0948 501 520

skolkabielekarpaty@gmail. com

Tešíme sa na stretnutie s Vami! S výberom odrôd Vám radi poradíme.

Ponuka odrôd JAR 2021:

Ponuka sa zobrazí po kliknutí na ikonku.

Nájdete nás: Moravské Lieskové 737/1