Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

  • historické (staré) a krajové odrody ovocných drevín
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
  • pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných chemikálií
  • vypestované v duchu udržateľného ekologického poľnohospodárstva

Záujem o výpestky – staré a krajové odrody posielajte na adresu:
skolkabielekarpaty@gmail.com


„Jarný“ predaj začína 28. februára.

predajné dni sú nasledovné, v predajni nás nájdete od 9:00 do 16:30:

28. 2. 2020 (pi)

6. – 7. 3. 2020 (pi-so)

14. 3. 2020 (so)

Potrebné informácie nájdete v našom katalógu Kolekcia historických odrôd jeseň 2019 (ponuka odrôd v katalógu však už nie je aktuálna)

Aktuálnu ponuku odrôd doplníme čoskoro