Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

  • historické (staré) a krajové odrody ovocných drevín
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
  • pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných chemikálií
  • vypestované v duchu udržateľného ekologického poľnohospodárstva

Záujem o výpestky – staré a krajové odrody posielajte na adresu:
skolkabielekarpaty@gmail.com


„Jarný“ predaj začína 28. februára.

predajné dni sú nasledovné, v predajni nás nájdete od 9:00 do 16:30:

28. 2. 2020 (pi)

6. – 7. 3. 2020 (pi-so)

14. 3. 2020 (so)

Telefonický kontakt:

Ján Veselý: 0948 444 187

Ľudovít Vašš: 0948 501 520

Potrebné informácie nájdete v našom katalógu Kolekcia historických odrôd jeseň 2019 (ponuka odrôd v katalógu však už nie je aktuálna)

Aktuálna ponuka odrôd k 7.3.:

https://drive.google.com/file/d/1hJQbcHWSDtQxMgL_SPqq6bTV7C0k1Ip_/view?ts=5e6a8cf9