Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty

  • staré odrody ovocných drevín; krajové, historické, zabudnuté, odolné
  • dlhoveké stromy štepené na semenných podpníkoch
    pestované bez priemyselných hnojív a bez použitia nebezpečných pesticídov
  • vypestované v duchu udržateľného prírode blízkeho poľnohospodárstva
  • staré odrody jabloní aj do menších záhrad na podpníkoch M26, MM106
  • ovocné stromy aj do menších záhrad
  • bobuľové ovocie, jahody a netradičné ovocné druhy v kontajneroch
  • sadenice lesných drevín vhodné na výsadbu alejí a remízok (lipa, dub, jarabina brekyňa)
  • oporné koly z červeného smrekovca, ochranné pletivo, úväzky,

Predaj ovocných drevín jeseň 2021

!!!OZNAM!!! Pravidelný PIATKOVÝ PREDAJ výpestkov BOBUĽOVÉHO OVOCIA v kontajneroch je z dôvodu pracovnej špičky pri vyorávaní stromov POZASTAVENÝ. Všetku energiu venujeme príprave stromov, aby sme sa mohli stretnúť 29. októbra. Ďakujeme za pochopenie!

Predajné dni:

29. – 30. október
5. – 6. november
12. – 13. november
19. – 20. november
26. – 27. november

3. – 4. december

v čase od 8:30 do 16:30

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Výpestky nezasielame, možný je len osobný odber u nás v Moravskom Lieskovom.

KOMPLETNÁ PONUKA odrôd + cenník JESEŇ 2021:

Ponuka sa zobrazí po kliknutí na ikonku.

PONUKA VÝPESTKOV BOBUĽOVÉHO OVOCIA + popis odrôd:

Nájdete nás: Moravské Lieskové 737/1

Telefonický kontakt:

Ján Veselý: 0948 444 187

Ľudovít Vašš: 0948 501 520

email: skolkabielekarpaty@gmail.com